Громадське харчування для України

ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ" РЕДАКЦІЯ 2.0

Рішення "Громадське харчування для України, редакція 2.0" призначене для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку діяльності ресторанів, кафе, підрозділів громадського харчування готельних комплексів, виробничих і кондитерських цехів та інших підприємств громадського харчування.

Рішення надає реальну допомогу у виконанні багатьох функцій, які виконуються різними працівниками підприємства громадського харчування – технологами, кухарями, завідувачами виробництвом, калькуляторами, комірниками, бухгалтерами, що відповідають за різні ділянки обліку.

Конфігурація забезпечує:

 • Ведення номенклатурного довідника з відображенням всієї необхідної інформації щодо товарів, матеріалів, напівфабрикатів, страв. Передбачена можливість враховувати: сезонні відсотки, взаємозаміни, хіміко-енергетичні характеристики, калорійність і харчову цінність.

Використання механізму сезонних коефіцієнтів дозволяє врахувати "плаваючий" відсоток холодної обробки інгредієнта в залежності від сезону. Немає необхідності кожного разу заводити нову рецептуру.

 • Ведення списку рецептур, складання калькуляцій (Технологічних карт). Підтримуються такі види господарських операцій, як приготування і оброблення.

У рецептурі можна задавати такі облікові показники: кількість інгредієнта брутто, відсоток втрат після холодної обробки, кількість інгредієнта нетто, відсоток втрат після гарячої обробки, кількість інгредієнта вихід.

Крім того, у рецептурі блюда можна максимально докладно описати технологію приготування і вказати різні органолептичні показники (зовнішній вигляд, колір, консистенція, смак, запах).

Для розрахунку хіміко-енергетичних характеристик страви реалізована можливість вказівки втрат при обробці сировини для кожного інгредієнта.

 • Використання декількох рецептур напівфабрикатів і страв з можливістю вибору потрібної в момент приготування. Для складних рецептур реалізований механізм обліку "блюдо в страві" з необмеженою кількістю рівнів вкладеності.

Багаторівневість рецептур дозволяє врахувати всі, навіть найскладніші, процеси виробництва страв і напівфабрикатів на підприємстві.

 • Ведення списку взаємозамінних продуктів і його автоматичне використання при списанні у виробництво і формуванні калькуляційних карток.

Аналоги істотно спрощують процес правильного обліку залишків інгредієнтів. Завжди є можливість при нестачі основного продукту вказати список його замінників. В цьому випадку при оформленні випуску продукції заміна відбудеться автоматично, додаткових дій з боку користувачів системи не потрібно.

 • У рішенні розроблений особливий режим обліку продуктів, витрата яких в перерахунку на одну порцію надзвичайно мала. До числа таких продуктів можна віднести, наприклад, спеції, сіль, цукор. Щоб уникнути похибки округлення при оформленні приготування страв, ці продукти не списуються, а накопичуються в спеціальному регістрі "Спеції".
 • При проведенні інвентаризації врахована специфіка підприємств громадського харчування, що значно прискорить перерахунок складу. У процесі інвентаризації напівфабрикати, виробництво яких не було відображено в системі, можуть бути автоматично розкладені на інгредієнти.
 • У програмі підтримується робота з модифікаторами. Для страв можна додавати модифікатори, які увійдуть до складу виробництва. Надалі це дозволить отримати інформацію з собівартості страв з урахуванням модифікаторів.

 • Реалізовано звіт по недовкладеннях при приготуванні страв. Контроль дотримання рецептури при виробництві дозволить поліпшити якість страв, оптимізує використання продуктів і попередить можливі зловживання з боку персоналу.

 • Обмін даними з фронт-офісом, завантаження продажів з "R-Keeper v.6", "R-Keeper v.7".

Початкові продажі зберігаються в системі у вигляді чеків, які чітко відповідають чеку продажу в касовій системі. Створення документів "Чеки Общепита" здійснюється після натискання на кнопку "Створити Чеки Общепита", розташовану в нижній частині форми обробки "Завантаження продажів з R-Keeper v.7". Якщо таблиця продажів при цьому не заповнена, то вона заповнюється за поточним встановленим відбором (період і каси ККМ).

Після створення документів "Чеки Общепита" можуть бути отримані цільові документи.

 • Необхідна аналітична звітність для оцінки показників діяльності підприємства і прийняття рішень, аналізу продажів, а також регламентована звітність і галузеві уніфіковані друковані форми "ГХ".

Функціональні опції

Налаштуваннями параметрів обліку (Головне – Настройки – Параметри обліку) передбачена низка функціональних опцій. Відключення функціональної опції призводить до виключення з інтерфейсу конфігурації документів (закладок і реквізитів документів), звітів, довідників, пов'язаних з опцією. Відключення функціональної опції не призводить до видалення об'єктів конфігурації: при подальшому включенні функціональної опції документи, довідники та звіти повертаються в інтерфейс.

Функціонал громадського харчування

В редакцію 2.0 конфігурації "Громадське харчування для України" додане завантаження продажів з "R-Keeper v.7". Початкові продажі зберігаються в системі у вигляді чеків, які чітко відповідають чеку продажу в касовій системі.

Додані нові галузеві уніфіковані друковані форми "ГХ".

Банківські документи

Документи руху безготівкових грошових коштів вводяться і зберігаються у журналі "Банківські виписки".

Надходження грошових коштів на банківський рахунок відображається документом "Надходження на банківський рахунок". При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вхідне" будуть перетворені у документи "Надходження на банківський рахунок". Списання грошових коштів з банківського рахунку відображається документом "Списання з банківського рахунку". Документом відображається будь-яке списання коштів: як згідно з платіжним дорученням організації, так і з платіжним ордером банку. При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вихідне" будуть перетворені у документи "Списання з банківського рахунку".

Доданий документ "Платіжне доручення". Документ являє собою платіжне доручення, яке направляється організацією банку для перерахування грошових коштів. Документ може бути роздрукований або переданий банку через систему "Клієнт-банк". Документ не формує бухгалтерських проводок і не є аналогом документа "Платіжне доручення вихідне", що використовувався в редакції 1.2. Після отримання від банку інформації про списання коштів, повинен бути сформований документ "Списання з банківського рахунку". Сума платежу та інформація про одержувача можуть бути заповнені автоматично з "Платіжного доручення".

Кадровий облік

Кадрові накази (прийом, переведення, звільнення) оформляються окремо по кожному співробітнику. При переході на редакцію 2.0 введені раніше кадрові накази були перетворені в нові документи по кожному співробітнику.

Вид зайнятості співробітника (основне місце роботи, внутрішнє або зовнішнє сумісництво) вказується для співробітника безпосередньо в наказі про прийом і може бути змінений при кадровому переведенні. Таким чином можлива зміна основного місця працівника в організації без необхідності звільнення і повторного прийому на роботу.

Спрощено введення інформації про планові внески соціального страхування в кадрових документах – замість вказівки повного набору необхідних внесків вказується тільки категорія застрахованої особи, що відповідає інструкції заповнення звітності з ЄСВ. При розрахунку зарплати повний набір внесків визначається за основною категорією співробітника і виду проведених нарахувань.

Реалізована можливість ведення спрощеного кадрового обліку.

Облік заробітної плати

У новій версії розширені можливості обліку часу. Існує можливість введення кількох виробничих календарів.

Спрощена і прискорена робота з документом "Нарахування заробітної плати". Документ автоматично розраховується при початковому заповненні за плановими даними.

Формування проводок з нарахування заробітної плати можливе в двох режимах – безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.

Версіонування об’єктів

Підсистема "Версіонування об'єктів" призначена для обліку історії змін об'єктів (хто, коли і що змінив). Також вона дозволяє отримувати звіти за версіями або по конкретній версії об'єкта.

Нумерація документів

Спосіб нумерації документів у редакції 2.0 конфігурації "Громадське харчування для України" змінився у порівнянні з редакцією 1.2. Для правильної нумерації документів необхідно змінити номер першого створеного документа кожного виду так, щоб він продовжував нумерацію зі старої версії. При цьому номери документів, які були перенесені з редакції 1.2 конфігурації "Громадське харчування для України", у друкованих формах будуть відображатися правильно.

Архів регламентованої звітності

Є можливість відкрити для перегляду, друку або вивантаження у XML архівних регламентованих звітів (створених та збережених у редакції 1.2).

Щоб скористатися цією можливістю, слід увійти в користувацькому режимі, використовуючи "Товстий клієнт (керована прикладна програма)".

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТІВ

Програмні продукти, що включають конфігурацію "Громадське харчування для України" версії ПРОФ, розповсюджуються тільки у вигляді електронних поставок. До складу продуктів входить:

 • Дистрибутиви: 
  • платформи
  • редакції 2.0 конфігурації "Громадське харчування для України"
  • редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України"
 • Документація до платформи та відповідних конфігурацій
 • Електронний купон на пільговий супровід ІТС
 • Електронний купон на пільговий супровід ІТС Галузевий
 • ПІН-код програмної ліцензії платформи на 1 робоче місце
 • ПІН-код програмної ліцензії конфігурації на 1 робоче місце
 • ПІН-код для реєстрації продукту на Порталі ІТС
 • Реєстраційна картка і користувацька угода на використання "Громадське харчування для України" на 1 робоче місце
 • Інструкція з отримання програмної ліцензії СЛК – СЛК3

Програмні продукти є захищеними і містять фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, мають захист від несанкціонованого використання. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць для версії ПРОФ здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50 і більше робочих місць) і клієнтських ліцензій на відповідну конфігурацію (на 1, 5 або робочих місць), у разі захисту конфігурації системою ліцензування конфігурацій (СЛК).

Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання у серверному варіанті.

Документація до платформи і конфігурацій розміщується в електронному вигляді на сайті ІТС https://its.1c.ua.

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ НА РЕДАКЦІЮ 2.0 КОНФІГУРАЦІЇ "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ"

Редакція 2.0 надається зареєстрованим користувачам попередніх редакцій конфігурації "Громадське харчування для України" відповідно до умов сервісного обслуговування (докладніше у відповідному розділі нижче).

Дистрибутив редакції 2.0 доступний в сервісі "Оновлення програм" на порталі https://portal.1c.eu.

Для роботи з конфігурацією необхідно використовувати платформу не нижче версії 8.3.8. Версія 8.3.8 опублікована в сервісі "Оновлення програм" на порталі https://portal.1c.eu.

Перехід на редакцію 2.0 здійснюється оновленням актуальної версії редакції 1.2, при цьому накопичені облікові дані повністю зберігаються. Користувачам, у яких встановлена старіша версія конфігурації редакції 1.2, слід попередньо виконати оновлення конфігурації до актуальної версії.

ПІДТРИМКА РЕДАКЦІЇ 1.2 КОНФІГУРАЦІЇ "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ"

У редакції 1.2 конфігурації "Громадське харчування для України" планується підтримувати зміни законодавства до 31.05.2019 року включно, розвиток функціональності не передбачається. З 01.06.2019 року конфігурація буде знята з підтримки. У разі зміни термінів та/або правил підтримки – інформація буде доведена за допомогою інформаційних листів.

У зв'язку з тим, що редакція 1.2 більше не включається до складу основних поставок продуктів, перерахованих вище, нагадуємо, що користувачі, які придбали у складі цих продуктів редакцію 2.0, мають право використовувати попередню редакцію 1.2 конфігурації "Громадське харчування для України" за умов дотримання правил технічної підтримки (див. докладніше https://portal.1c.eu/applications/67). Це може виявитися актуальним, якщо, наприклад, у користувача впроваджена редакція 1.2, і він придбав ще одну основну поставку "Громадське харчування для України" для нової філії. Для отримання дистрибутиву редакції 1.2 користувачам, що виконують правила технічної підтримки, слід звертатися до обслуговуючої компанії.

У той же час, з огляду на обмежений термін підтримки редакції 1.2 конфігурації "Громадське харчування для України", ми рекомендуємо користувачам перейти на редакцію 2.0 (див. порядок переходу вище).

АПГРЕЙДИ

Апгрейди основних поставок

Порядок виконання апгрейдів не змінився.

Обмін клієнтських ліцензій

Обмін клієнтських ліцензій не передбачений. У разі додання можливості обміну клієнтських ліцензій про це буде повідомлено окремим інформаційним листом.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

З 04.03.2019 р. сервісне обслуговування програмних продуктів, що містять конфігурацію "Громадське харчування для України", і підтримка користувачів в частині роботи з платформою здійснюється за договором ІТС з активованим сервісом ІТС Галузевий 1-ї категорії.

Партнери мають право надавати консультаційні послуги користувачам ПП, а також оновлювати ПП тільки за наявності активованого сервісу ІТС Галузевий 1-ї категорії на даний ПП, або якщо для користувача діють правила "Перехідного періоду" (докладніше див. нижче).

З 04.03.2019 р. сервіс ІТС Галузевий 1-ї категорії (консультації розробника ПП, доступ до форуму і до оновлень конфігурацій, які підтримуються з ІТС Галузевим) надаватиметься:

 • Користувачам, у яких початок терміну дії договору ІТС раніше 01.04.2019 р. сервіс надається до закінчення терміну діючого договору ІТС (Перехідний період)
 • Користувачам, які активували сервіс ІТС Галузевий 1-ї категорії, у яких початок терміну дії договору ІТС після 01.04.2019 р.
 • Партнерам, які мають діючий ІТС ДЛЯ ПАРТНЕРІВ

"Перехідний період". Якщо у користувача програмних продуктів, що містять конфігурацію "Громадське харчування для України", є діючий договір ІТС на даний ПП, а початок дії цього договору раніше 01.04.2019 р., то він зможе до закінчення поточного терміну дії договору ІТС отримувати обслуговування в рамках сервісу ІТС Галузевий без додаткової плати. При пролонгації (або укладенні нового) договору ІТС, для отримання оновлень і консультаційно-методичного супроводу з даного ПП, користувачеві необхідно буде активувати сервіс ІТС Галузевий.

У комплект основної поставки "Громадське харчування для України" включається купон на пільговий період супроводу в рамках договору ІТС та сервісу ІТС Галузевий. Вартість пільгового періоду супроводу включена у вартість поставки. Тобто після реєстрації комплекту і оформлення пільгового періоду супроводу ІТС, а також активації пільгового періоду супроводу в рамках сервісу ІТС Галузевий, користувач має право користуватися офіційною підтримкою без додаткової оплати на термін пільгового періоду.

Для отримання консультацій в частині роботи з платформою або типовою конфігурацією "Бухгалтерія для України", редакція 2.0 можна скористатися сервісом ІТС "Лінія консультацій" https://portal.1c.eu/applications/67.

У частині, що стосується роботи безпосередньо з конфігурацією "Громадське харчування для України", консультації надає партнер-розробник компанія "Рарус" з 09:00 до 17:00 за київським часом, крім субот, неділь та святкових днів (за розпорядком київських підприємств):

 • телефон лінії консультацій: +38 (044) 581-42-84
 • адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • система електронної комунікації "Skype": rarus_ukr

Користувачі, які активували сервіс ІТС Галузевий, обслуговуються відповідно до регламентів, що базуються на принципах системи менеджменту якості. Контроль за якістю обслуговування здійснюється централізовано, при необхідності можна звернутися до відповідального менеджера електронною поштою за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (в темі листа слід вказати ІТС Галузевий).

Користувачі отримують оновлення платформи і конфігурації через обслуговуючі компанії та у сервісі "Оновлення програм".

Після закінчення пільгового періоду супровід здійснюється на платній основі, для його отримання необхідно оформити договір ІТС та сервіс ІТС Галузевий на платній основі.

Для оформлення договору ІТС та сервісу ІТС Галузевий звертайтеся до обслуговуючої компанії, до Центрів Супроводу та Сертифікованих сервісних партнерів у Вашому регіоні, зі списком можна ознайомитися на сторінці

viber viberviber viber