Автоматизація обліку

Автоматизація ведення управлінського, бухгалтерського та податкового обліку дозволяє скоротити часові і матеріальні витрати, підвищити оперативність і точність обробки даних, систематизувати інформацію.

Електронна система управлінського обліку допомагає складати плани і оперативно проводити аналіз відхилення фактичних показників від розрахункових.

Автоматизація бухгалтерського і податкового обліку на базі продуктів BAS відбувається комплексно та з урахуванням вимог законодавства. Автоматизація допомагає скоротити час на типові операції і закриття періоду, об'єднати підрозділи всіх регіонів і конфігурацій в єдину фінансову систему.

viber viberviber viber